Fotogalerie

Že sedíte v bývalé tiskárně, by napadlo jen málokoho, krom názvu možná napoví tiskařské stočky ve vitrínách. Tiskárna Batovec byla ve 20. letech minulého století pojmem – mezi její zákazníky patřil švédský král i samotný Tomáš G. Masaryk. Firmu založil císařský rada František Bohuslav Batovec již v roce 1873. Úspěch rodinného podniku zhatil osudný rok 1948, kdy byl znárodněn. Silný odkaz rodiny Batovců však na tomto místě žije dodnes.